Esatpaşa’da 2502 Ada no’lu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel numaralı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımız başlamıştır. Projesi hazırlanan bölgenin dış görünümleri aşağıdaki gibidir.